19/01/2015

Speciale aandacht voor …

In 2015 gaat de belastingdienst extra aandacht geven aan de volgende onderwerpen:
– Privé-uitgaven die op de zaak geboekt worden;
– Aftrek van lijfrentepremies en specifieke zorgkosten;
– Verhoging van de schuld eigen woning;
– De VAR-verklaring;
– Ondernemingen die meerdere jaren geen winst maken;
– Rekening-courantschulden van de directeur groot aandeelhouder.