19/06/2014

Pensioenfonds voor zzp’ers

Pensioenuitvoerder APG richt het eerste collectieve pensioenfonds voor zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) op. De samenwerkende belangenorganisaties voor zzp’ers verwachten binnenkort de intentieverklaring met APG over het nieuwe fonds te kunnen ondertekenen.
Het plan is dat ondernemers naar eigen inzicht in het fonds inleggen en op een zelf gekozen moment tussen hun zestigste en zeventigste jaar kiezen voor een uitkering gedurende tien, vijftien of twintig jaar. Ook kan het opgebouwde vermogen bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken. De betrokken organisaties en APG werken de nadere details de komende tijd verder uit. (Bron: ANP)