18/12/2015

VAR wordt DBA

Per 1 mei 2016 wordt de VAR afgeschaft. Tot dat moment geldt:
– U mag uw VAR van 2014 of 2015 blijven gebruiken als u hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.
– U moet een nieuwe VAR aanvragen als er veranderingen zijn in uw werk, de omstandigheden of voorwaarden. Of als u helemaal nog geen VAR heeft maar er wel een nodig heeft.

Per 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) van kracht. Deze houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst sluiten, daarmee hebben ze de zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Voor deze overeenkomst kunt u naar keuze gebruikmaken van

a. een algemene modelovereenkomst die door de belastingdienst is opgesteld.
Deze modelovereenkomst is te downloaden op de website.

b. een voorbeeldovereenkomst voor een branche of beroepsgroep
c. een individuele voorbeeldovereenkomst
De voorbeeldovereenkomsten b. en c. zijn door de belastingdienst beoordeeld en eveneens te downloaden op de website.

d. een eigen overeenkomst die u aan de belastingdienst voorlegt om te beoordelen.
Zowel individuele opdrachtgevers/nemers als belangenorganisaties kunnen dit doen. Hoe u dit doet, is te vinden op de site van de belastingdienst.

Overigens bent u niet verplicht om uw overeenkomst aan de belastingdienst voor te leggen. In dat geval moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffing moet inhouden.