13/12/2014

Aftrekbaarheid ziektekosten per 1 januari 2015

De volgende ziektekosten zijn niet aftrekbaar:
– premies basisverzekering;
– premies aanvullende zorgverzekering;
– kosten voor verplicht of vrijwillig eigen risico;
– inkomensafhankelijke premie;
– eigen bijdrage Zorgverzekeringswet;
– wettelijke eigen bijdrage CAK;
– preventiekosten zoals sportkeuring.

Wel aftrekbaar zijn specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen en medicijnen, of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Op de site van de Belastingdienst staat een overzicht welke kosten in 2013-2015 wel en niet aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden.